Bayi Giriş
Temel Tasarım İlkeleri
19/06/2023

İyi bir tasarımın kriterleri nedir? Estetik açıdan hoş bir görüntü nasıl elde edilebilir? gibi soruların cevabı temel tasarım ilkelerinde saklıdır. Temel tasarım ilkelerini iyi kavrayarak etkileyici ve göze hoş gelen çalışmalar ortaya çıkarabilirsiniz. Eğer bir tasarımcıysanız, tasarım öğrencisiyseniz veya günlük hayatında estetik algıya önem veren biri iseniz bu kavramları öğrenerek daha etkileyici işlere imza atabilirsiniz.


İyi bir tasarımın kriterleri nedir? Estetik açıdan hoş bir görüntü nasıl elde edilebilir? gibi soruların cevabı temel tasarım ilkelerinde saklıdır. Temel tasarım ilkelerini iyi kavrayarak etkileyici ve göze hoş gelen çalışmalar ortaya çıkarabilirsiniz. Eğer bir tasarımcıysanız, tasarım öğrencisiyseniz veya günlük hayatında estetik algıya önem veren biri iseniz bu kavramları öğrenerek daha etkileyici işlere imza atabilirsiniz.


İşte temel tasarım ilkeleri hakkında daha fazla bilgi!Mimari Fotoğrafçılıkta Simetrik Denge, Görsel www.anothermag.com adresinden alıntılanmıştır. / © Dirk Bakker


1- Denge

Hayatın her alanında olduğu gibi tasarımda da dengenin olması beklenir. Bunun için görsel ağırlığın eşit olarak dağıtıldığı ve algılanabildiği bir düzen ortaya konmalıdır. Simetrik denge ile tasarım öğeleri (şekil, renk ve çizgi gibi) bir eksen üzerinde benzer şekilde karşılıklı yerleştirilebilir ve denge sağlanabilir veya farklı öğelerin farklı ağırlıklarla bir araya getirilerek dengenin sağlandığı asimetrik denge ile çalışmalar tamamlanabilir. Her ikisi farklı görsel algıya sebep olsa da kendi içinde tutarlı ve etkili sonuçlar doğuracaktır.2- Hiyerarşi

Hiyerarşi, tasarımın anlamını belirleyen önemli bir ilkedir ve çeşitli açılardan büyük bir öneme sahiptir. Tasarımda hiyerarşi, herhangi bir tasarım elemanının düzenlenmesi, sıralanması ve izleyiciye net bir şekilde iletilmesi için kullanılır.


Tasarımda hiyerarşi kullanılarak tasarımın görsel ağırlığının, boyutunun, renginin veya konumunun dikkat çekebilme gücü belirlenir. Bu sayede kullanıcılar görsel hiyerarşiye dayanarak tasarımı daha kolay aktarabilir.

Hiyerarşi aynı zamanda tasarımın odak noktasını vurgulamak için de kullanılır. Örneğin, bir poster çalışmasındaki başlık büyük, belirgin bir font kullanılarak ön plana çıkarılabilir. Alt başlıklar is daha küçük bir fontla ve farklı bir renkle gösterilebilir. Böylelikle tasarımın düzenli ve okunaklı olması sağlanır. Böylelikle hiyerarşi, bir tasarımın daha çekici, anlaşılır ve etkili olmasını sağlayacaktır.Parkede Ritim Algısı, DENDRO Atelier Serisi, Model: Ktisis

3- Ritim

Estetik ve işlevsel açıdan önemli bir ilke olan ritim, tasarıma derinlik kazandırır. Ritim, tekrarlanan öğelerin düzenli bir şekilde yerleştirilmesini ve belirli bir düzenin oluşmasını sağlayan tasarım ilkesidir. Tasarımda ritmin kullanarak görsel uyum ve denge sağlanırken izleyicide veya kullanıcıda düzenli bir hissiyatın varlığı yaratılır. Çünkü ritim, bir tasarımının akışını ve hareketini kontrol eden mekanizmadır. Örneğin, zemin yüzeyinde tekrar eden renk, şekil veya desenlerin kullanılmak, kullanıcıda yönlendirici bir izlenim oluşturacaktır. Ayrıca odanın boyut algısı değişecek ve zenginleşecektir. Aynı şekilde, bir grafik tasarımda düzenli bir şekilde yerleştirilmiş metin başlıkları veya resimler, gözün belirli bir yol izlemesini sağlayacaktır. Bu gibi özellikler, ritmin tasarımdaki önemini gösterir niteliktedir. Ritmin yer aldığı tasarımlar daha etkili, daha çekici ve daha kolay anlaşılır hale gelecektir.


Venüs, Sandro Botticelli, Görsel www.culturainquieta.com adresinden alıntılanmıştır.


4- Ölçek ve Oran

Ölçek, tasarım elemanlarının birbirleriyle ve kullanıcıyla olan ilişkisini belirler. Oran ise bu elemanlar arasındaki uyumu ve dengeyi kontrol eder. Ölçek ve oranın doğru kullanımı, tasarımın daha etkileyici olmasını, dengeli ve uyumlu bir görünüm kazanmasını sağlayacaktır. Bir tasarımda kullanılan öğelerin boyutlarının diğer elemanlarla uyumlu olması tasarımın algılanma gücünü artıracaktır. Örneğin, rönesans eserlerinde altın oran sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenledir ki bu eserler günümüzde dahi değerlerini kaybetmemiş, hatta her geçen gün değeri ve önemi artmıştır. Mutfak Sistemi II, John Pawson, Görsel www.johnpawson.com adresinfen alıntılanmıştır.


5- Kontrast

Tasarımda kontrast; öğeleri vurgulamak, dikkat çekmek ve görsel çekicilik sağlamak için kullanılır. Kontrast ile farklı öğeler arasındaki farklılıklar daha etkili bir yolla ifade edilebilir. Bu farklılıkların vurgulanması, tasarım elemanları arasındaki ayırt edici özelliklerin belirginleştirilmesini sağlar. Bunun için renk, büyüklük, şekil veya tekstür gibi öğeler kullanılabilir.


Kontrast çoğunlukla tasarımlarda dikkat çekmek istenilen noktaları vurgulamak ve öğeler arasında ayrım yapmak için kullanılır. Bu sayede kullanıcılar önemli mesajları hızlı bir şekilde algılayabilir. Aynı zamanda renk kontrastı kullanarak tasarımda odak noktalarını belirginleştirilebilir.


Kontrast ayrıca iç mekan tasarımı açısından da etkili bir yöntemdir. Zıt renklerin veya formların bir araya gelmesiyle heyecan verici ve çekici atmosferler yaratılabilir. Kontrastın doğru kullanımı iç mekanda vurgulayıcı alanlar oluşturacaktır. Bu sayede iç mekanda tekdüzelikten kaçınan, özgün alanlar yaratılabilir.


Sonsuz Ritim, 1934, Robert Delaunay, Görsel www.tate.org.uk adresinden alınıtılanmıştır.


6- Uyum

Tasarım, birçok faktörün bir araya gelerek etkili görsel deneyler sunulmasını sağlayan bir sanat ve iletişim formudur. Bu formu şekillendiren en önemli tasarım ilkelerinden biri ise uyumdur. Uyuma sahip çalışmalarda tasarım bütünlüğü ve dengesi sağlanabilir. 


Uyumlu ve tutarlı bir şekilde çalışılmış eserde; renkler, şekiller, yazı tipleri, boşluklar ve diğer öğeler uyumlu bir şekilde bir araya gelmiştir. Böylelikle bu eserlerde estetik ve profesyonel bir görünüm elde edilir. Aynı zamanda uyum ile izleyici veya kullanıcıda tasarımın bir bütün olduğu hissi yaratılabilir. Hartmut Böhm, Sistematik İlkeleri ve Manyetik Alanlar Çalışmaları, Görsel socks-studio.com adresinden alıntılanmıştır.


7- Hareket

Tasarımda harekete yer vererek kullanıcıların dikkati cezbedilebilir. Bu sayede izleyici ve eser arasında bağlantı kurmak kolaylaşacaktır. Çünkü hareket, tasarıma duygusal bir boyut katan, öğeler arasında bir akış yaratan ve görsel hiyerarşi oluşturan tasarım ilkesidir.


Hareket izlerinin yer aldığı eserlerde izleyici o akışta kendini kaybeder. Hareketinin başlangıç ve bitiş noktaları arasında hikayeler yaratır. Bu da eserin dinginleştirici ve sakinleştirici gücünü gösterir. 


Ayrıca, hareketli grafikler ve animasyonlar da son zamanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sayede kompleks bilgiler daha kolay anlaşılabilir hale gelir. Kullanıcılar görsel içeriği daha rahat anlayabilir.Uzay Oyunu, Hiroşima MOCA, Görsel sourceorganizationnetwork.blogspot.com adresinden alıntılanmıştır.


8- Boşluk

Boşluklar, tasarımın nefes almasını sağlayan ve öğeler arasında denge kuran önemli bir tasarım ilkesidir. Boşluk, sadece tasarımın fiziksel alanında değil, aynı zamanda görsel düzenlemesinde de kritik bir rol oynar. Boşluklar ile tasarımın okunabilirliği ve algılanması kolaylaşır. 


İyi dengelenmiş boşluklar, tasarımın estetik değerini yükseltir ve kullanıcının deneyimini geliştirir. Tasarım içeriğin okunabilirliği artar. Tasarım içerisinde uyumlu bir denge yaratılarak göz yorgunluğunun önüne geçilir ve kullanıcının odaklanması kolaylaşır. Çünkü boşluklar bir tasarımın solunum kanallarıdır. Öğeler arasında yeterli boşluk bırakarak tasarımın sıkışık veya karmaşık bir görünüme sahip olması önlenir. 


Tasarımda boşlukları doğru bir şekilde kullanılarak; profesyonel, şık ve çağdaş bir görünüm elde edilebilir. Tasarımın hikayesinin öne çıkması sağlanabilir, tasarımın estetik değeri artırılabilir ve görsel deneyim kolaylaşabilir.


Bu temel tasarım kavramları ve ilkeleri, bir tasarımın etkili, estetik ve işlevsel olmasını sağlamak için kullanılabilecek en etkili araçlardır. Bir tasarımcı olarak bu kavramları ve ilkeleri göz önünde bulundurarak yaratıcı ve çekici tasarımlar oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde, günlük hayatınızda estetik ve işlevsellik arayan biri için bu kavramları anlamak, daha iyi bir görsel deneyim sağlayacaktır.


Günümüzün çoğunluğunu geçirdiğimiz evlerimiz ve işyerlerimizde bu tasarım ilkelerine yer vererek yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz. Siz de evinizde veya işyerinizde DENDRO lamine parke ürünlerinin tasarım gücünden faydalanabilir, tasarım ilkelerinin etkileyici gücünü yansıtan lamine parke ürünlerine sahip olabilirsiniz.

© 2023 DENDRO Parke Sanayi A.Ş.Tüm hakları saklıdır.
  Çek Yükle Dene