Referans: Galata Kulesi | DENDRO Parke Sanayi A.Ş.
Bayi Giriş
Referans: Galata Kulesi
31/10/2022

İstanbul’un en ikonik yapılarından biri olan Galata Kulesi, renkli ışıklarıyla şehri aydınlatmaktadır. Dünyanın en eski kulelerinden biri olan ve İstanbul’un sembolleri arasında sayılan Galata Kulesi, sahip olduğu tarihi ve kültürel önem sebebiyle 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilmiştir.

Galata Kulesi’nin Tarihi

Galata Kulesi’nin, Bizans İmparatoru Justinianos tarafından 507-508 yılında Fener Kulesi olarak inşa edildiği kabul edilir.

Cenevizliler döneminde Akdeniz ve Karadeniz ile yapılan ticaretin hizmet binası olarak kullanılan Galata Kulesi, mevcut şeklini 1348-1349 yılları arasında Cenevizliler tarafından yeniden inşa edildiğinde alır.Osmanlı dönemlerinde yangın gözetleme kulesi, savaş esirlerini tutma yeri ve levazım ambarı olarak kullanılan Galata Kulesi, 1509 depreminde ağır hasar alan kule Osmanlı mimarı Murad bin Hayreddin tarafından onarılmıştır.

1794 yılı Sultan III. Selim döneminde meydana gelen büyük yangın sebebiyle geçirdiği restorasyonda kulenin tasarımı değiştirilerek, üst katına bir cumba eklenmiştir.

Sultan II. Mahmut dönemine denk gelen, 1831 yılında yaşanan ikinci yangından sonra kule bir kez daha tasarımı değiştirilerek restore edilmiştir. Bu restorasyon ile, iki kat ve konik şekilli ünlü dam örtüsü eklenerek kulenin tepesi kapatılmıştır.

1963’de çökme tehlikesi geçiren Galata Kulesi, yüksek mimar Köksal Anadol tarafından projelendirilmiş ve 1964-1967 yılları arasında restorasyon edilmiştir.

Son restorasyon 2020 yılında Dendro Parke çözüm ortaklığıyla yapılmıştır.


Galata Kulesi’nin Mimarisi

İstanbul’un odak noktalarından Galata Kulesi yüksek giriş katı ve bodrum katı ile beraber 11 katlı, yığma moloz taş örgü sistemde inşa edilmiş, silindirik planlı bir yapıdır. Yapının üçüncü kata kadar olan kısmı Ceneviz mimarisinin, diğer katları ise Osmanlı mimarisinin karakterini yansıtır. Kulenin dış duvarlarının kalınlığı 3,75 metre, plan iç çapı 8,95 metre ve dış çapı 16,45 metredir.Yapı, Roma ve Bizans mimari unsurlarına dayanan Romanesk mimarisine sahiptir. Galata Kulesi’nin büyük eklemli duvar gövdesi üzerinde yer alan pencereler tuğla örgülü, yuvarlak kemerlidir. Giriş kapısının üzerinde bulunan yuvarlak kemerli pencerenin askerlerin gözetleme yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca kulenin girişinde II. Mahmut döneminde yapılmış, 16 mısralık bir kitabe bulunur.

Kulenin ikonik külah çatısının hemen altındaki son iki katta gövdeyi çevreleyen profilli silmeler mevcuttur. Çatının altındaki kat ise metal süslemeli şebekeli seyir balkonu ile çevrilidir.

Günümüzde, 62.59 metre yüksekliği ile Galata Kulesi 360 derecelik İstanbul manzarasını izlemek için hem İstanbulluların hem de turistlerin ilk akla gelen turizm duraklarından biridir. Kulede, sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlenmektedir.

© 2023 DENDRO Parke Sanayi A.Ş.Tüm hakları saklıdır.
  Çek Yükle Dene